mESC-School 23

Committees Lecturers Schedule   Financial Support (pre)Resitration  

Fianacial Support

TÜBİTAK DESTEĞİ

 

mESC-School 23 yaz okulu  için TÜBİTAK BİDEB 2237-A “Eğitim Etkinlikler Destek programı”na başvuru yapılmıştır . Toplam 36 katılımcının desteklenmesini esas alan başvuru 2023 birinci başvuru döneminde BİDEB’e iletilmiştir.  Destek durumu Haziran ayi içerisinde belli olacaktır.

Çıkması durumunda destek, belirli limitler içerisinde adayların konaklama ve günlük giderlerlerini kapsamaktadır. Sonuçların geç belli olma ihtimali nedeni ile programa kabul edilen katılımcılar kendi harcamalarını fatura karşılığı yapacaklar, kendilerine ödeme  desteğin çıkması durumunda ve para transferini takiben yapılacaktır.

TÜBİTAK’ça konaklama ve günlük giderler için sağlanabilecek en yüksek destek miktarları ve fatura bilgileri aşağıda verilmektedir (*). Bu değerler  en yüksek değerleri ifade etmekte olup gerçekte verilebilecek destek  miktarları  bu değerlerin altında olabilecektir.
Konaklama(**): 250TL/gün
iaşe: 125 TL/gün

Fatura Bilgileri:

İsminiz
MPV Konaklama ve Kongre İşlet. A.Ş.
Beytepe /Ankara
Doğanbey VD  6230416498

Adaylar iki gurup halinde programa kabul edilecektir. Birinci gurup adaylar kendi destekleri ile başvuruda bulanan adaylar olup bu kategoride toplam 24 aday programa kabul edilecektir. İkinci gurup adaylar TÜBİTAK desteği ile programa kabul edilecek adaylardır. TÜBİTAK desteği,  etkinliğin düzenlendiği alanda araştırmalar yapan yüksek lisans , doktora ve doktora sonrası araştırmacılar(genç araştırmacı  tanımına uyan) ile bu alanda araştırmalarına yeni başlayacak ( lisansüstü bir programa kabul almış) adaylara açıktır. Bu adayların kabulü aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

1- Ön başvuruyu takiben TÜBİTAK desteğine başvuranlar

i) İngilizce başarı puanı ( YDS>60 veya eşdeğeri) baraj olmak üzere, bu değeri sağlayan aynı kuruma mensup adaylar  ALES puanlarına göre sıralanacaktır.
ii) Alanda çalışması olanlar ile bu alana yeni girecekler arasında 2:1 oran muhafaza edilecektir.
iii )Deprem bölgesinden yapılacak başvurular öncelikli olmak üzere, kurumlar arası ve coğrafi homojenliği sağlamak amacıyla her bir üniversite/kurumdan benzer sayıda adayın yaz okuluna kabul edilmesi esastır.

2- TÜBİTAK desteği ile programa kabul edilen adaylardan 800 TL geçici kayıt ücreti alınacak ancak bu ücret, desteğin çıkması durumunda, para transferinin yapılması ile      adaylara yazokulu sonunda iade edilecektir. Programa kabul edilip öngörülen tarihe kadar kayıtlarını yaptırmayanlar kabul haklarını yitireceklerdir.

3- Kayıt haklarını kullanmayan adaylar olması durumunda yeni başvuru dönemi açılacak ve toplam 36 kişilik destek kontenjanı dolana kadar etaplar halinde başvurular sürdürülecektir.

(*) Programa TÜBİTAK desteği ile  kabul edilen adaylar , TÜBİTAK’a yapılan  destek  başvurusunun olumsuz sonuçlanabilme ihtimalinin de olduğunu bilmeli ve ona göre hazırlıklarını yapmalıdırlar. 

(**) Konaklama konusunda tavsiyeler için lütfen konaklamada tavsiyeleri  linkine  veya sempozyum için hazırlanmış olan where-to-stay linkine gidiniz

TUBITAK SUPPORT

 

An application was made to TÜBİTAK BİDEB 2237-A “Educational  Activities Support Program”  to get fundings for mESC-School 23 . If granted   this would provide support  for    a total of 36 participants ( the school in total would have 60 participants) .  The application is currently under evaluation  in TUBITAK-BİDEB and we will know the result in June.

The support will include accommodation and daily expenses of the participants  within certain limits.   The limits  are as follows;
Accommodation (**): ₺ 250 / day
Daily allowance :₺  125  / day

The values above represent the highest level of support  one  can obtain. The actual  values    could be  less than  these  and depends  on  the level of funding, we might   obtain  from  TUBITAK-BIDEB.

Since the funding, if any,  will be known in June, (might well be after we hold the school)   the participants  will be responsible  for  their own expenses.    If   the program is funded by TUBITAK-BİDEB , following the transfer of recources to us, we will reimburse you  the cost of  accomodation  and daily expenses.  It is important that  you get  your invoice issued to

Your name
MPV Konaklama ve Kongre İşlet. A.Ş.
Beytepe /Ankara
Doğanbey VD  6230416498

Applicants will be admitted to the program in two groups. The first group of participants  are are those  taking part  in  the school   with their own support.  A total of 24 participants  will be admitted to the program in this category.

The second group of participants  will be accepted to the program with the  TUBITAK Support. This support  is open to graduate students  ( registered or accepted to the graduate programs),  post-doctoral researchers and  young researcher, all  are conducting research in the very field for which the school  is organized, i.e. Energy Storage and Conversion.)

Participants  will be nominated for TUBITAK support  following a selection procedure as outlined below.

  • Since the school will be conducted in English a minimum of YDS(English)  >= 60 or its equvalent  is required  for all participants.
  • We aim to accept participants  from  diverse institutions and  therefore we may limit the number of participants from the same institution .  Therefore , when necessary   applicants from the instutions will be selected  based on their  ALES score.  Appilicants  from earthquake affected zone would have a priority. 
  • A ratio of “experienced” researcher ( i.e.participant  with  one or two year research experience) to new comers  ≈ 2: 1 will   be observed  in selecting the participants

A provisional registration fee of ₺ 800 will be charged to the applicants with  TUBITAK support.    This fee will be returned to the applicants at the end of the summer school. If  the school is not funded by TUBITAK/ or in case of no show up,  it will be charged as the reservation fee and will not be returned to the applicant.

Applications to the program will run in cycles. First preapplications will be collected.  Then applicants eligible for the program will be announced and asked to register within a prescribed period. Those who do not register within this period will loose the right for registrations. The cycle will continue until a total of 60 participants are accepted to the program

(*) Those who are nominated for TUBITAK Support should be aware of the fact that  there is no guarantee  that the program will be funded by TUBITAK.   So please make necessary preparation  so that you have enough  resources  for your own accomodation and daily expenses. 

(**) For advice on accommodation, please go to accommodation recommendations  or where-to-stay  link  given at the symposium